logo

 Vítejte na stránkách  ZO ČSŽ ve Světlé nad Sázavou 

HOME
O nás    
Z činnosti
Fotoalbum
Různé
Kontakty
Odkazy

 

Dne 14. 4. 2016 proběhla členská schůze základní organizace Českého svazu žen v Světlé nad Sázavou. Na schůzi byl jednohlasně, pomocí pouhých dvou hlasování, zvolen celý nový výbor ZO ČSŽ ve Světlé nad Sázavou.  Dovolujeme si jim touto cestou ke zvolení upřímně poblahopřát - s něčím takovým se v naší zemi již po několik desetiletí nesetkáváme tak často :)

Protože se při této vzrušující události poněkud pozapomnělo na odstupující výbor v čele s předsedkyní Evou Lukešovou, rádi bychom její 26 leté působení ve vedení ZO ČSŽ Světlá nad Sázavou připomněli alespoň touto cestou. 

Eva Lukešová má velké zásluhy na rozvoji organizace ČSŽ ve Světlé. Předsedkyní ZO ve Světlé se stala v roce 1990. Pod jejím vedením se místní organizace rozrostla, a má nyní  116 členek. ČSŽ se ve Světlé významně podílí na životě obce. Pořádá vzdělávací akce, přednášky, akce pro děti, tvořivé dílny, charitativní akce, Květinový den, zájezdy, pobytové akce, návštěv divadel, koncertů, vycházky do přírody apod. V minulosti pomáhala i s pořádáním počítačových kurzů, farmářských trhů a akcí pořádaných Místní Agendou 21 ve Světlé (Vítání jara, Vítání podzimu, Den dětí, Drakiáda, Mikulášské bruslení apod.) 

Vést tak početnou organizaci pro ni nebylo vůbec lehké, zvláště když jde o spolek tvořený samými ženami. Přesto se obětavě stále pouštěla do organizace činnosti a snažila se vyjít všem vstříc. Za svoji příkladnou dobrovolnickou činnost byla oceněna i ústřední radou ČSŽ, v roce 2011 získala titul Žena Vysočiny. 

Děkujeme dosavadní dlouholeté předsedkyni ZO ČSŽ ve Světlé nad Sázavou Evě Lukešové za její obětavou činnost ve prospěch druhých. Přejeme jí do dalších let pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti. Poděkování patří i ostatním bývalým členkám výboru.

V souvislosti se změnami ve vedení místní organizace ČSŽ ve Světlé končí i tyto stránky. 

TOPlist